İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

DAIKIN, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi;


DAIKIN, çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.


Bu amaçla;

  • Çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.
  • Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki İş Kanunlarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlarız.
  • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz için çalışanlar ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.


Cemil YİĞİT Fabrika Genel Müdür Yardımcısı

Shigeru NOZAKI Fabrika Genel Müdürü

-----------------------------------


OHS Policy The people are the most valuable asset all activities will be regarded as, our main mission is creating a safer and healthier working environment and the primary business objective is to minimize the losses that may occur in all kinds of embraces.


Daikin, improving employee health level is seen as a requirement of business efficiency. Applying the Occupational Health and Safety Management System, the system is reviewed periodically and performance monitoring, continuous improvement is achieved.


To this end;

  • Employees, subcontractors and visitors during activities of our company are subject to use appropriate technologies to minimize the hazards, we will take preventive and protective measures.
  • Labor Law Regulations in force in the activities carried out in our company and we will ensure compliance with local requirements
  • From outside the office of the company's activities and the risks associated with occupational health and safety hazards, and determines the risks to acceptable levels under control, keep pulling.
  • We will organize required education and training facilities for understanding and apply the safety awareness by all employees and partners.


OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System ensures the continuity of the periodic review of the set objectives and continuously improves, we are committed to preventing injury and illness at work.


Cemil YİĞİT Deputy General Manager

Shigeru NOZAKI General Manager 


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası (OHSAS 18001)Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım